TAJAAN DAN IKLAN

Individu, syarikat dan organisasi dijemput untuk menyertai iklan di dalam buku cenderamata, menaja ataupun menyertai pameran semasa persidangan berlangsung.

 

© Confertech2017 MARDI. All Rights Reserved.